Złączka do napełniania Express

Guilbert Express

19 lutego, 2021
Przyjmowanie Nowości produktowe Złączka do napełniania Express
Raccord de transvasement Réf. 7795

Ze względów praktycznych spawacze muszą czasem użyć mniejszego pojemnika i napełnić go gazem z dużej butli. Dzięki temu nie muszą się dodatkowo obciążać ciężką butlą. Środki bezpieczeństwa, jakie należy wówczas zastosować, są bardzo rygorystyczne. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ ryzyko wybuchu jest realne. Co musisz wiedzieć.

Zagrożenia związane z używaniem propanu i butanu

Danger gaz GPL Gazy butan i propan to węglowodory w postaci gazowej, które są skraplane i przechowywane w butlach gazowych przeznaczonych do różnych zastosowań. Są one bardzo łatwopalne, a po zmieszaniu z powietrzem najmniejsza iskra może spowodować ich wybuch. To oczywiście oznacza, że w strefie pracy nie wolno nie tylko palić, lecz także nie należy używać telefonu komórkowego. Gaz LPG jest również wrażliwy na zmiany temperatury i rozszerza się przy jej wzroście.

Dlatego wszystkie czynności należy wykonywać na zewnątrz, bez iskier i płomieni. A do tego zawsze trzeba mieć pod ręką gaśnicę. Pamiętaj, aby nosić rękawice ochronne i okulary, ponieważ parowanie gazu może spowodować oparzenia.

Jak napełnić butelkę za pomocą złączki do napełniania Express

Gaz propan lub butan może być tankowany wyłącznie z butli o masie netto 13 kg. Nigdy nie należy napełniać butli do pełna tak, aby umożliwić jej rozprężenie przy wzroście temperatury. W przypadku nieumyślnego przepełnienia butli należy wystawić butlę na zewnątrz, odkręcić kurek i wypuścić nadmiar.

Butla gazowa o masie 13 kg netto musi być zamocowana do góry nogami. Można to zrobić za pomocą specjalnie zaprojektowanego stojaka lub przez przymocowanie butli do wystarczająco mocnego uchwytu ściennego. Butla musi być idealnie stabilna. Butla do napełnienia postaw obok na podłodze zaworem do góry.

Nigdy nie należy łączyć dwóch butli bezpośrednio. W tym celu trzeba użyć złączki do napełniania z uszczelkami na obu końcach. Nakrętki dokręć mocno ręką. Szczelność połączenia sprawdź z pomocą płynu z mydłem. Na każdej butli sprawdź zawory, pokrętło i wylot.

Najpierw odkręć zawór małej butli roboczej, a następnie powoli odkręć zawór dużej butli. Butla robocza będzie się powoli napełniała. W tym czasie powinieneś słyszeć charakterystyczny dźwięk tankowania. Uważaj, aby nie otwierać zaworu dużej butli zbyt szybko, w przeciwnym razie istnieje ryzyko niedopełnienia. Gdyby tak się stało, zakręć zawór, a następnie otwórz go ponownie, ale delikatniej.

Następnie odkręć śrubokrętem zawór odpowietrzenia w małej butli. Zauważysz, że przez gwinty ulatnia się trochę gazu. Gdy butla jest pełna, gaz zaczyna formować kropelki. Dokręć ponownie zawór śrubokrętem bez używania nadmiernej siły.

Butla z zaworem regulacyjnym przepływu

Może się zdarzyć, że butla jest wyposażona w zawór regulacyjny przepływu. Sprawdź to przez wyjęcie zatyczki bezpieczeństwa. Jeśli po otwarciu przepływ gazu niemal natychmiast spowalnia, butla ma zawór regulacyjny przepływu. W takim razie otwórz lekko (1/4 lub nawet 1/8 obrotu) butlę 13-kilogramową. Napełnianie będzie tylko trochę wolniejsze.

Po zakończeniu czynności zakręć zawory i zdejmij złączkę.

Całkowita masa napełnionej butli nie powinna nigdy przekraczać 5,7 kg. Jeśli jest większa, wypuść nadmiar gazu. Pamiętaj, żeby to zrobić na wolnym powietrzu i z dala od płomieni lub iskier.