Biblioteka zdjęć

Przed rozpoczęciem korzystania z oferowanych treści, można zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania pod tym adresem:

https://www.express.fr/conditions-dutilisation/


Przypominamy państwu o niektórych elementach art. 7 dotyczącego praw własności intelektualnej:

"Wszystkie elementy tej Strony należą do Redakcji lub przedstawiciela osób trzecich, lub są wykorzystywane przez Redakcję na Stronie za zgodą ich właściciela. Jakiekolwiek przedstawianie, powielanie lub adaptacja logo, tekstu, treści piktograficznych lub wideo, bez ograniczenia tej listy, jest surowo zabronione i jest równoznaczne z podrabianiem. Niniejsza strona wykorzystuje elementy (obrazy, zdjęcia, zawartość), do których odnoszą się kredyty: Guilbert Express SAS. Marki i logotypy zawarte w serwisie mogą być zarejestrowane przez Guilbert Express, lub ewentualnie przez jednego z jego partnerów. Każda osoba składająca swoje oświadczenia, reprodukcje, przeszczepy, nadawanie i reemitowanie podlega karom określonym w artykułach L.713-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej. »

Przyjmuję