Express na świecie

Guilbert Express une présence mondiale

Polityka od początku nastawiona na eksport

Już od roku 1920 założyciel firmy Léon Guilbert, eksportował jej wyroby do francuskich kolonii oraz do licznych krajów w Europie, takich jak Belgia czy Francja.
Nabyte w ten sposób doświadczenie zaowocowało utworzeniem pod koniec lat 30. ubiegłego wieku specjalnego działu całkowicie poświęconego eksportowi. Można więc powiedzieć, że firma Guilbert Express była pionierem globalizacji!

Obecnie jedna trzecia obrotów firmy pochodzi z eksportu.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat eksport wyrobów marki Express wzrósł ponad dwukrotnie, do czego głównie przyczyniła się sprzedaż na rynek europejski oraz północno-amerykański.

Dzięki rozwiniętej sieci dystrybucyjnej firma Guibert Express jest dziś obecna w ponad 54 krajach na pięciu kontynentach, w tym na rynkach uważanych powszechnie za trudno dostępne, jak Ameryka Północna czy Japonia.

Express dostosowuje swoją ofertę do specyficznych wymagań (podłączenia do butli gazowych, reduktory) i uwzględnia lokalne oczekiwania branżowe i obyczaje handlowe.

500 000 sztuk – tyle wynosi w skali rocznej światowy eksport lutownic, palników i innych narzędzi nagrzewających marki Express.