Ekspertyza

W przeciwieństwie do wielu przedsiębiorstw, nasza ekspertyza nie ogranicza się do czysto technicznych umiejętności. Te ostatnie są wzbogacane o specyficzny styl bycia, który można by określić jako «zespół zachowań i postaw, opartych na wspólnych wartościach moralnych przedsiębiorstwa».

Test de flamme

Każdy zaprojektowany przez nasze ekipy produkt musi spełniać istniejące lub przewidywane w przyszłości oczekiwania docelowych użytkowników. Tylko w ten sposób uda nam się zachować obecną pozycję na naszych rynkach, gdzie jesteśmy dziś prawdziwym wzorcem.
Lepsze zrozumienie tych oczekiwań, a także umiejętność znalezienia odpowiednich rozwiązań w celu ich zaspokojenia to zadanie dla wszystkich współpracowników firmy, niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska.

Jednym z przejawów tej polityki jest stała troska o najwyższą jakość oferowanych produktów, które są nieustannie udoskonalane.
W rezultacie prawie wszystkie produkty oznaczone marką Express mają 24 miesięczny okres gwarancyjny, podczas gdy zdecydowana większość producentów ogranicza się do standardowej gwarancji, nieprzekraczającej 12 miesięcy.

Ekspertyza