Zrównoważony rozwój

Développement durable

Świat, jaki jutro zostawimy naszym dzieciom, zależy od tego co robimy dziś. Dlatego Guilbert Express już od wielu lat angażuje się w zrównoważony rozwój we wszystkich segmentach swojej działalności.

Wyrazem tego, na terenie naszej organizacji, jest recykling i oszczędność energii, kontrolowana polityka podróży służbowych, preferowanie transportu zbiorowego w miejsce indywidualnego, optymalizacja zużycia materiałów z uwzględnieniem recyklingu produkowanych narzędzi itd …

W zakresie zewnętrznym, po zidentyfikowaniu wszystkich naszych partnerów, staramy się o ich zaangażowanie w troskę o zrównoważony rozwój, a następnie preferujemy tych, którzy są najbardziej uwrażliwieni na wysiłki, jakie należy podjąć w ramach optymalizacji jakości ich produkcji.

Wybieramy naszych dostawców wśród tych, którzy przestrzegają standardów ochrony środowiska zgodnych z normami ISO 9001,

14001 i którzy posiadają, gdy tylko jest to możliwe, certyfikaty Imprim’vert, PEFC i FSC®.

Dajemy pierwszeństwo produktom bardziej przyjaznym dla bezpośredniego otoczenia naszych klientów, tak jak w przypadku naszego ekologicznego topnika bez tlenku cynku, znacznie mniej szkodliwego dla środowiska niż konwencjonalne topniki

Z tych samych powodów, w ramach proponowanych gam, promujemy odchwaszczanie termiczne w miejsce chemicznego, będącego źródłem trwałego zanieczyszczenia.

Tak właśnie wyobrażamy sobie zrównoważony rozwój przemysłowy, przyjazny dla środowiska, bez szkody dla przyszłych pokoleń. Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak staramy się optymalizować nasz wpływ na środowisko? Skontaktuj się z nami, aby o tym porozmawiać.

Didier Guilbert
Prezes