Reach

REACH jest skrótem od «Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals» (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie substancji chemicznych). Niniejsze rozporządzenie weszło w życie 1 czerwca 2007 r.

REACH to rozporządzenie, które Unia Europejska przyjęła w celu lepszej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami związanymi z substancjami chemicznymi.

Taki jest cel naszego zaangażowania we właściwe wdrażanie tego prawodawstwa.

Zasadniczo rozporządzenie REACH ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych: stosowanych w procesach przemysłowych, ale także tych, które są używane w naszym codziennym życiu, na przykład w produktach czyszczących, farbach i przedmioty takie jak odzież, meble i urządzenia elektryczne. Niniejsze rozporządzenie ma zatem wpływ na większość przedsiębiorstw w UE.

Aby właściwie zastosować nowe przepisy, Guilbert Express musi zidentyfikować i zarządzać ryzykiem związanym z produkowanymi przez nas substancjami i wprowadzać je do obrotu w UE. Musimy pokazać Europejskiej Agencji Chemikaliów, w jaki sposób można bezpiecznie stosować substancję i przekazywać użytkownikom środki zarządzania ryzykiem.