Regulacja ciśnienia dla spawania acetylenowo-tlenowego

Guilbert Express

19 kwietnia, 2022
Przyjmowanie Spawanie i lutowanie Regulacja ciśnienia dla spawania acetylenowo-tlenowego
soudure à l’acétylène oxygène

Spawanie acetylenowo-tlenowe pozwala na łączenie części poprzez stapianie, z wypełniaczem lub bez. Zakres zastosowania tego typu spawania jest szeroki: garaże, firmy ciepłownicze, rolnictwo, produkcja kotłów, firmy ślusarskie i metaloplastyczne itd. Regulacja ciśnienia dwóch gazów, acetylenu i tlenu, musi być precyzyjna, aby palnik działał optymalnie.

Jak działa spawarka acetylenowo-tlenowa?

Palnik acetylenowo-tlenowy wykorzystuje dwa gazy — tlen i acetylen — do wytworzenia sterowalnego płomienia o temperaturze do 3200 stopni Celsjusza. Tlen działa jako utleniacz, acetylen jako paliwo: pierwszy wdmuchuje drugi do palnika spawalniczego.

Aby uzyskać płomień dobrej jakości, ciśnienie tlenu w palniku musi być większe niż ciśnienie acetylenu.

Stanowisko spawalnicze składa się z:

~ 1 butli tlenu sprężonego do 200 bar;

~ 1 butli acetylenu rozpuszczonego pod ciśnieniem 15 bar w acetonie;

~ dwóch reduktorów do regulacji ciśnienia w butlach;

~ elementów zabezpieczających;

~ palnika.

Stacja może być zamontowana na wózku dla łatwego przemieszczania. Butla z tlenem jest oznaczona jako „Oxy”.  Wyróżnia ją biały znak i niebieską rurą. Butla z acetylenem jest oznaczona brązowym znacznikiem „tan”, a jej wąż jest czerwony.

Tworzenie płomienia acetylenowo-tlenowego

Płomień acetylenowo-tlenowy powstaje w wyniku jednoczesnego spalania tlenu i acetylenu przy zapaleniu palnika. Aby zapewnić całkowite spalanie acetylenu, należy połączyć proporcję 2,5 objętości tlenu na 1 objętość acetylenu. Palnik dostarcza całą objętość acetylenu, ale tylko 1,2 objętości tlenu, podczas gdy pozostała objętość, czyli 1,3, jest pobierana z otaczającego powietrza.

Aby wytworzyć płomień wysokiej jakości, należy skrupulatnie przestrzegać tych proporcji. Jeśli dawka tlenu jest niewystarczająca, palnik wytwarza mniej gorący płomień, co określa się nawęglaniem. Nadmierna dawka tlenu wytwarza płomień utleniający. Charakteryzuje się on wnikaniem tlenków (lub chlorków, azotków, siarczków) danego metalu, jeżeli jest on podgrzewany i wystawiany ta taki płomień. Tylko odpowiednia proporcja wytwarza płomień redukujący, który może być użyty do spawania.

Płomień składa się z 3 stref: strefy spalania, strefy redukcyjnej i smugi. Każda strefa ma inną temperaturę. Strefa redukcyjna stanowi część aktywną, która może osiągnąć temperaturę do 3200 stopni Celsjusza. Pozwala to na samospawanie metalu, który łączy spawane części za pomocą płomienia acetylenowo-tlenowego, z dodatkiem lub bez dodatku metalu.

Regulacja ciśnienia dla spawania acetylenowo-tlenowego

Ciśnienie dwóch butli z gazem reguluje się poprzez przekręcenie śruby regulatora na każdej butli zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Najpierw należy otworzyć kurki butli z gazem, przekręcając je o ćwierć obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Regulacja ciśnienia butli z tlenem musi być ustawiona między 0,8 a 1,5 bara. Natomiast dla butli z acetylenem musi być między 0,3 a 0,5 bara. Następnie należy otworzyć zawory palnika. Ta regulacja obniży ciśnienie, które trzeba będzie ponownie wyregulować przed spawaniem.

Najpierw należy otworzyć niebieski zawór tlenu na palniku, aż do uzyskania lekkiego przepływu, a następnie całkowicie otworzyć czerwony zawór acetylenu.

Zawsze należy zapalać płomień specjalnie do tego przeznaczoną zapalniczką gazową, a nigdy zwykłą zapalniczką.