Warunki użytkowania

  Informacje zamieszczone na stronie internetowej guilbert-express.pl mają charakter informacji handlowej. Niemniej jednak podlegają one francuskim przepisom o ochronie własności intelektualnej zgodnie z artykułem L. 122-3 i następnymi Kodeksu Własności Intelektualnej, obowiązującego na terenie Francji.

  Firma Guilbert Express udostępnia użytkownikom strony internetowej, niezależnie od ich statusu, obszerny materiał ilustracyjny dotyczący swoich produktów. Zamieszczone ilustracje nie mają wiążącego charakteru i nie pozwalają w żadnym wypadku na przewidzenie ewentualnych zmian dotyczących opisywanych produktów, które to zmiany zależą wyłącznie od decyzji Guilbert Express.

  Materiały ilustracyjne można pobierać i wykorzystywać w zastanej formie pod warunkiem, że przy każdym wykorzystywanym zdjęciu zostanie wyraźnie umieszczona następująca wzmianka, wskazująca na źródło jego pochodzenia: „Guilbert Express©. Wszystkie prawa zastrzeżone”.

  Niespełnienie tego warunku spowoduje natychmiastową interwencję ze strony działu prawnego firmy Guilbert Express w stosunku do użytkownika, bez żadnych ograniczeń geograficznych.

  Ponadto niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w zakresie danych technicznych udostępnianych użytkownikom niniejszej strony internetowej, w szczególności dotyczy to zmian danych, zawartych w dostępnych na stronie plikach pdf, takich jak dodanie lub zmiana logo, zmiana lub pominięcie informacji adresowej, numerów telefonu i/lub faksu, które zostały umieszczone na dokumencie źródłowym.

  Żaden element graficzny czy też wizualny nie może być wykorzystany na korzyść marki innej, niż marka Express.

  Użytkowanie strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją wyżej wymienionych warunków.