Informacje prawne

  1-Własność strony internetowej

  Strona internetowa http://www.guilbert-express.pl jest własnością francuskiej spółki Guilbert Express SAS o kapitale 630 000 €, zarejestrowanej w Rejestrze Spółek i Handlu w Meaux pod numerem RCS (), z siedzibą pod adresem ZAE de Lamirault – 10 rue Henry Delbast F-77183 Croissy-Beaubourg – Francja.
  Zgodnie z francuskim Kodeksem Własności Intelektualnej oraz z traktatami i umowami międzynarodowymi, zawierającymi przepisy dotyczące ochrony praw autorskich, kopiowanie w celach innych niż prywatne, a także sprzedawanie, rozprowadzanie, przekazywanie, rozpowszechnianie, adaptowanie, modyfikowanie, publikowanie lub komunikowanie materiałów zawartych na stronie internetowej oraz jej prezentacji lub struktury, w części lub w całości, w jakiejkolwiek formie, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Guilbert Express.

  2- Opracowanie i hosting

  Strona została opracowana wspólnie przez Soon i agencję Les Temps Modernes.
  Hosting: PIC INTERACTIVE spółka z o.o. o kapitale 17 000 euro
  84 bis rue Garibaldi – 94100 Saint Maur – Francja
  Tel. : +33 (1) 48 89 85 00

  3-Ochrona danych osobowych

  Zgodnie z postanowieniami francuskiej ustawy N° 78-17 z 6 stycznia 1978 dotyczącej technologii informatycznych i prawa do ochrony danych osobowych (CNIL) użytkownik, który przekazał za pośrednictwem niniejszej strony internetowej bezpośrednie lub pośrednie dane osobowe, ma prawo dostępu do dotyczących go informacji i ich ewentualnego sprostowania. W tym celu powinien zgłosić się do spółki Guilbert Express – ZAE de Lamirault – 10 rue Henry Delbast F-77183 Croissy-Beaubourg – Francja.

  4-Zastrzeżenia prawne

  Informacje opublikowane na stronie internetowej guilbert-express.pl mogą zawierać ewentualne nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Spółka Guilbert Express nie ponosi odpowiedzialności za podobne nieścisłości i uchybienia zawarte na niniejszej stronie internetowej.
  Guilbert Express zaznacza, że dowolna informacja zawarta na niniejszej stronie internetowej może ulec zmianie lub uaktualnieniu bez uprzedniego zawiadomienia.
  Guilbert Express zastrzega sobie prawo wprowadzenia ulepszeń i/lub modyfikacji do produktów i/lub programów opisanych na niniejszej stronie internetowej, w dowolnym momencie i bez uprzedniego zawiadomienia.
  Jakiekolwiek informacje lub materiały przesłane do spółki Guilbert Express za pośrednictwem strony internetowej uważane są za niepoufne, a przesyłający je klient przyznaje spółce Guilbert Express nieograniczone i nieodwołalne prawo do ich używania, kopiowania, przedstawiania, modyfikowania, publikowania lub rozpowszechniania, jak również generalnie prawo do nieograniczonego używania dostarczonych informacji, chyba, że klient złoży w tej kwestii odpowiednie zastrzeżenie.
  Guilbert Express może w dowolnym momencie zmienić wyżej wymienione przepisy poprzez aktualizację niniejszej strony. Korzystając ze strony internetowej użytkownik zobowiązuje się do uwzględnienia wszelkich ewentualnych zmian wynikających z podobnej aktualizacji.

  5-Nowe przepisy wynikające z wejścia w życie rozporządzenia RODO

  Informacje, które powierzasz nam ramach naszych relacji biznesowych wypełniając formularz kontaktowy na stronie guilbert-express.pl lub na portalu Directindustry sąprzechowywane zgodnie z nowym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).
  Informacje te sąnam przydatne aby odpowiadaćna Twoje pytania oraz informowaćCięod czasu do czasu o naszych nowych produktach lub o wydarzeniach związanych z nasządziałalnościąna polskim rynku.
  Pliki z wyżej wymienionymi informacjami sąprzechowywane w naszych bazach danych hostowanych we Francji (metropolia).
  Zgodnie z dyspozycjami RODO każdy użytkownik, który powierzyłnam na niniejszej stronie internetowej informacje pośrednio lub bezpośrednio pozwalające na jego zidentyfikowanie może je osobiście sprostowaćlub usunąć. W zależności od konfiguracji strony internetowej może tego dokonaćbezpośrednio na stronie logując sięna swoje konto użytkownika lub wysyłając pocztąpismo z prośbąo sprostowanie lub usunięcie wspomnianych informacjina następujący adres: Guilbert Express – ZAE de Lamirault – 10 rue Henry Delbast F-77183 Croissy-Beaubourg – Francja.